АСУ навчального процеса

Контакти

Наші контакти:

 

Прізвище

 

Ім'я

 

По-батькові

 

Кафедра

 

Електронна пошта

 

Телефон

 

Панченко Владислав Вадимович Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка panchenko_vv@kart.edu.ua 0661878961
Рукавішников Павло Володимирович Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент Rukavishnykov@gmail.com 0995693059
Василенко Олег Вадимович ТЕПЛОТЕХНІКА, ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ vasylenko@kart.edu.ua 0673966747@ukr.net +380673966747
Ковтун Ірина Володимирівна Транспортний зв'язок kovtun.irina@kart.edu.ua 0958396230
Бобрицкий Сергій Владиславович Механіка і проектування машин bobrytskyi@kart.edu.ua  
Редько Ігор Олександрович Теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту ihor.redko1972@gmail.com +380504007799
Нескуба Тетяна Володимирівна Маркетинг, комерційна діяльність та економічна теорія neskuba@kart.edu.ua  
Бантюкова Світлана Олександрівна Спеціалізовані комп'ютерні системи b-sv-a@i.ua  
Каграманян Артур Олександрович Теплотехніка,теплові двишгуни та енергоменеджмент kartal@kart.edu.ua  
Войтов Іван Миколайович Управління державними і корпоративними фінансами vojtov55@ukr.net 577301982
Лисьонкова Наталія Миколаївна Управління державними і корпоративними фінансами lysonkova@kart.edu.ua 0667403532
Зайцева Іраїда Юріївна управління державними і корпоративними фінансами zaitsevairaida@ukr.net +380673935490
Крихтіна Юлія Олександрівна менеджмент і адміністрування kryhtina@kart.edu.ua 0990536246
Бутько Тетяна Василівна Управління експлуатаційною роботою butko@kart.edu.ua  
Шелехань Ганна Ігорівна Залізничні станції та вузли Shelekhan@email.ua  
Бантюков Сергій Євгенович Обчислювальна техніка та системи управління bantyukov@kart.edu.ua  
Плугін Дмитро Артурович Будівельні матеріали, конструкції та споруди plugin.da@kart.edu.ua  
Лютий Віталій Анатолійович будівельні матеріали, конструкції та споруди LYTIJ_VA@kart.edu.ua 050-614-17-37
Никтинський Андрій Володимирович будівельних матеріалів, конструкцій та споруд nykytynskyiav@kart.edu.ua 0509089430
БУТЕНКО Володимир Михайлович спеціалізовані комп'ютерні системи УкрДУЗТ butenko@kart.edu.ua 0686066485
Щербина Марина Євгенівна Управління експлуатаційною роботою shcherbyna@kart.edu.ua  
Шевченко Анна Олександрівна Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою shevchenko@kart.edu.ua +380976753512
Ломотько Денис Вікторович Транспортні системи та логістика den@kart.edu.ua 067-576-06-61
Лючков Дмитро Степанович Транспортні системи та логістика l_ds@kart.edu.ua 096-272-10-75
Шульдінер Юлія Володимирівна Транспортні системи та логістика Julia.shuldiner@kart.edu.ua 050-982-65-60
Дикань Володимир Леонідович Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом dykan_vl@kart.edu.ua  
Примаченко Ганна Олександрівна Транспортні системи та логістика gannaprymachenko@kart.edu.ua 066-567-97-72
Біловол Ганна Володимирівна теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту bilovol@kart.edu.ua +380577301078
Обруч Ганна Володимирівна Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом obrych_gv@kart.edu.ua 0958020676
Балака Євгеній Іванович Транспортні системи та логістика ev.balaka@kart.edu.ua 097-332-14-55
Кравець Андрій Михайлович Машинобудування та технічного сервісу машин kravets.a@kart.edu.ua +380505039823
Корінь Мирослава Василівна Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом miraslava87@ukr.net 099-765-27-78
Боровик Юрій Тарасович ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ І КОМЕРЦІЙНИМ БІЗНЕСОМ ytbx@ukr.net +380979369926
Арсененко Данило Володимирович Транспортні системи та логістика arsenenkodanil@kart.edu.ua 050-155-26-74
Каличева Наталія Євгеніївна економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом kalucheva_ne@kart.edu.ua  
Кірдіна Олена Григорівна Транспортні системи та логістика lenakirdina@kart.edu.ua 050-60-24-800
Жученко Олександр Сергійович транспортного зв'язку vsukrduzt@kart.edu.ua  
Гриценко Наталя Валеріївна Транспортні системи та логістика gritsenkonatal@kart.edu.ua 050-582-44-32
Харламов Павло Олександрович Транспортні системи та логістика kharlamov.erps@kart.edu.ua 095-866-77-51
Харламова Олена Миколаївна Транспортні системи та логістика Elenazinchenko0406@kart.edu.ua 095-535-8525
Калініченко Олександр Петрович Транспортні системи та логістика kttkap2016@ gmail.com 099-046-55-95
Кондратюк Микола Валерійович Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом e-mail: kondratuyk_mv@kart.edu.ua 0631420510
Кебко Олександр Вікторович Машинобудування та технічний сервіс машин kebko.a@kart.edu.ua 0990347607
Кебко Олександр Вікторович Машинобудування та технічний сервіс машин kebko.a@karr.edu.ua 0990347607
Пасько Ольга Володимирівна Експлуатація та ремонт рухомого складу zamdek@kart.edu.ua 057-730-10-20
Толстова Анна Вадимівна кафедра економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом tolstova_av@kart.edu.ua  
Маслова Валентина Олександрівна Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом maslova_vo@kart.edu.ua +380501381098
Воронін Сергій Володимирович Машинобудування та технічний сервіс машин spprm@kart.edu.ua  
Стефанов Володимир Олександрович Машинобудування та технічний сервіс машин stefanov.v@kart.edu.ua 380688198427
Змій Сергій Олексійович АТ zmii.sergii@kart.edu.ua 099-372-7212
Онопрейчук Дмитро В'ячеславович Машинобудування та технічний сервіс машин odv@kart.edu.ua  
Саяпін Олександр Сергійович Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою sayapin@kart.edu.ua  
Киман Андрій Миколайович УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНОЮ І КОМЕРЦІЙНОЮ РОБОТОЮ kyman +380666671596
Дергоусова Алла Олександрівна Маркетинг, комерційна діяльність та економічна теорія dergousova@kart.edu.ua 0671035945
Заєць Ганна Петрівна Економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом zayac_gp@kart.edu.ua ±380939020821
Панчук Олексій Вікторович Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент panchuk.o@kart.edu.ua  
Назаренко Ірина Леонідівна Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом nazarenko_il@kart.edu.ua +380689186313
Сторожилова Уляна Леонідівна Менеджмент і адміністрування storazhylovauliana@gmail.com +380509000976
Головко Тетяна Владиславна Управління експлуатаційною роботою golovko_tv@kart.edu.ua +380959389172
Продащук Свiтлана Миколаївна Управлiння вантажною i комерцiйною роботою prodashchuk.uvkr@kart.edu.ua 0507510250
Уткіна Юлія Миколаївна Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом ytkina_ym@kart.edu.ua 098-087-57-89
Підопригора Ірина Віталіївна Облік і аудит irynapidoprygora@kart.edu.ua 0502076354
Овчиннікова Вікторія Олексіївна Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом ovchinnikova_vo@kart.edu.ua 0976999787
Семенова-Куліш Вікторія Володимирівна Машинобудування та технічний сервіс машин semenova.vit@kart.edu.ua 0503014416
Мкртичьян Дмитро Ігорович Управління вантажною і комерційною роботою dim@kart.edu.ua 0675717069
Шепеленко Тетяна Валерiiвна Фiзичного виховання та спорту shepelenko@kart.ebu.ua 0679665237
Дорош Микола Іванович Фізичного виховання і спорту Dorosh@kart.edu.ua +380992594703
Штомпель Микола Анатолійович Транспортний зв'язок shtompel.mykola@kart.edu.ua  
Алексахїн Олнесанд Олексійович Тепдотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент aleksahin. a. a1953@gmail.com 0962510613
Романович Євгеній Валентинович Машинобудування та технічний сервіс машин 0674274779@kart.edu.ua +380674274770
Алексахін Олександр Олексійович Тепдотехнікп, теплові двигуни та енергетичний менеджмент aleksahin. a. a1953@gmail.com 0962510613
Герасименко Олег Степанович Будівельні матеріали, конструкції та споруди gerasimenko.os@kart.edu.ua 0667233938
Єлагін Юрій Вікторович Економіки і управління Elagin_uv  
Сивогракова Заріна Анатоліївна філософії та соціології sivograkova@kart.edu.ua 063-023-98-44
Толстов Іван Вікторович Філософії та соціології Tolstov@kart.edu.ua 975347031
Шраменко Олена Вікторівна Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом shramenko_ov@kart.edu.ua  
Моцна Ірина Володимирівна Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті motsnaiv@kart.edu.ua  
Єфремова Анжеліка Георгіївна Кафедра фізичного виховання та спорту efremova@kart.edu.ua  
Довженко Светлана Сергеевна Фiзияние виховання та спорт dovzhenko@ kart.edu.ua  
Костєнніков Олексій Михайлович УВКР Kostiennikov@kart.edu.ua  
Корольова Наталія Анатоліївна Транспортний зв'язок korolyova.natalia@kart.edu.ua +380982336423
Черніна Світлана Миколаївна Фізичне виховання та спорт chernina @ kart.edu.ua 501773432
Сапегіна Ірина Олександрівна Фізичне виховання та спорт sapehina@kart.edu.ua 380676480465
Ужвієва Олена Миколаївна Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою uzhviieva@kart.edu.ua +380508460072
Кім Катерина Володимирівна Управління вантажною і комерційною роботою docent.kim.uvkr@kart.edu.ua 067-709-60-03
Логвіненко Олександр Анатолійович Механіка і проектування машин moroz@kart.edu.ua +38 (057) 730-10-53
Єрмоленко Олексій Анатолійович УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ І КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ yermolenko@kart.edu.ua +380976411981
Мороз Володимир Ілліч Механіка і проектування машин moroz@kart.edu.ua +38 (057) 730-10-51
Логвіненко Олександр Анатолійович Механіка і проектування машин logvinenko@kart.edu.ua +38 (057) 730-10-53
Лебедєв Вадим Олександрович філософія та соціологія lebedev@kart.edu.ua 095-69-73359
Мірошник Марина Анатоліївна Спеціалізованих компютерних систем miroshnyk@kart.edu.ua 0990633145
Аксьонова Наталія Анатоліївна Механіки і проектування машин Aksenova@kart.edu.ua 0504071280
Громов Володимир Ігорович Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка mpm@kart.edu.ua  
Надтока Олена Володимирівна Механіки і проектування машин nadtoka@kart.edu.ua 0671830980
Кебко Олександр Вікторович Машинобудування та технічний сервіс машин kebko.a@kart.edu.ua 0990347607
Бахмат Людмила Володимирівна іноземних мов bahmat@kart.edu.ua +380668232129
Євсєєва Ольга Олексіївна Облік і аудит olgaievsieieva@kart.edu.ua +38-067-577-85-52
Теслюк Ольга Вікторівна Іноземні мови Tesliuk.inyazdep@kart.edu.ua +380679879267
Зроднікова Катерина Володимирівна Іноземних мов zrodnykova.inyazdep@kart.edu.ua +380505986363
Золотаревська Лада Ігорівна Іноземні мови zolotarevska.inyazdep@kart.edu.ua  
Дикань Олена Володимирівна Менеджмент і адміністрування Dikan.kart.edu.ua  
Дзюба Олена Анатоліївна іноземних мов dziuba.inyazdep@kart.edu.ua  
Коростельов Євген МИколайович вишукувань та проектування шляхів сполуення, геодезії та землеустрою korostelov@kart.edu.ua +380997859524
Запара Ярослав Вікторович Управління вантажною і комерційною роботою docent.zapara.uvkr@kart.edu.ua 0979506216
Сотник Василь Олександрович Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів sotnyk.va@kart.edu.ua  
Громова Олена Володимирівна Менеджмент і адміністрування gromova@kart.edu.ua 503013019
Лазарєв Олексій Владленович Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів (АТ) lazal@kart.edu.ua +38 095 157 76 73
Волохова Інна Володимирівна менеджменту і адміністрування volohova@kart.edu.ua 0506334400
Новiков Вадим Володимирович Машинобудування та технiчний сервiс машин novikov.vv@kart.edu.ua (067)841 53 27
Васильєв Олег Леонідович Менеджмент і адміністрування vasilev@kart.edu.ua 0679512260
Тіщенко Вадим Сергійович Механіка і проектування машин tishchenko@kart.edu.ua  
Счастний Євген Євгенович Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент esch@kart.edu.ua +38-050-301-30-35
Машошина Тетяна Вікторівна Управління державними і корпоративними фінансами mashoshina@kart.edu.ua 0679139287
Коковіхіна Олександра Олександрівна управління державними і корпоративними фінансами kokovikhina@kart.edu.ua 0999154339
Мірошніченко Сергій Валерійович Будівельні матеріали, конструкції та споруди miroshnichenko@kart.edu.ua  
Колесник Костянтин Едуардович Історії та мовознавства nncgo@kart.edu.ua 067-397-97-80
Запара Віктор Мефодійович Управління вантажною і комерційною роботою professor.zapara.uvkr@kart.edu.ua 068-954-33-98
Прилипко Андрій Андрійович Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів prilipkoaa@kart.edu.ua  
Семенцова Олена Володимирівна Менеджмент і адміністрування Semencova@kart.edu.ua 0962949790
Бабенко Андрій Олександрович Машинобудування та технічний сервіс машин babenko_ngkg@kart.edu.ua (050) 302-06-42
Бойнік Анатолій Борисович Автоматика та комп'ютерне телекеруваннярухом поїздів bojnik2014@gmail.com +380667318714
Дикань Олена Володимирівна Менеджмент і адміністрування Dikan.kart.edu.ua  
Бойнік Анатолій Борисович Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів boynik.ab@kart.edu.ua +380667318714
Камчатна Світлана Миколаївна Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою kamchatna@kart.edu.ua  
Бормотова Марина Валентинівна УДіКФ bormotova@kart.edu.ua 0509443845
Кисельова Світлана Олександрівна Охорони праці та навколишнього середовища Kyseliova@kart.edu.ua 0674546828
Малахова Олена Анатоліївна Управління експлуатаційною роботою malakhova@kart.edu.ua  
Сіконенко Григорій Михайлович УУПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ sikonenko@kart.edu.ua  
Гринько Віталій Миколайович Фізичного виховання та спорту Grinko@kart.edu.ua 973977400
Нешко Світлана Ігорівна Іноземні мови neshko.inyazdep@kart.edu.ua 0679995682
Буц Алла Миколаiвна Фiзичного виховання та спорту buts@kart.edu.ua 067-602-13-89
Кульова Дар'я Олександрівна Кправління вантажною і комерційною роботою kulova.uvkr@kart.edu.ua +380958978685
Богомазова Ганна Євгенівна Управління вантажною і комерційною роботою bogomazova.uvkr@kart.edu.ua 0506270204
Шумик Данил Володимирович «Управління експлуатаційною роботою» (УЕР) dvshumyk@kart.edu.ua +380974653510
Лучко Ольга Ростиславівна Фізична культура та спорт luchko@kart.edu.ua 0634732644
Кошевий Сергій Васильович Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів ksv@kart.edu.ua 0973965164
Сосунов Олександр Олексийович Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів sosunov63@kapt.edu.ua 686078813
Сорочук Наталія Ігорівна Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою sorochuk@kart.edu.ua +380577301067
Лапко Антон Олександрович Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів a.o.lapko@kart.edu.ua 0936645278
Рибальченко Лілія Ігорівна управління експлуатаційною роботою rybalchenko@kart.edu.ua  
Куценко Максим Юрійович Залізничні станції та вузли kucenko@kart.edu.ua 0689533786
Кустов Вiктор Федорович Автоматики та комп'ютерного телекерування рухом поiэдiв kustov.vf@kart.edu.ua 503010790
Лобяк Олексій Вікторович Будівельна механіка та гідравліка lobiak_bmg@kart.edu.ua 050-805-90-93
Кравець Анна Леонідівна Управління вантажною і комерційною роботою docent.kravets.uvkr@kart.edu.ua +380982100423
Угненко Евгенiя Борисiвна Вишукувань та проектування шляхiв сполучення,геодезii та землеустрою ugnenko@каet.edu.ua +380675713565
Токмакова Ірина Василівна Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом tokmakova_iv@kart.edu.ua 0509650233
Прохоров Віктор Миколайович Управління експлуатаційною роботою prokhorov@kart.edu.ua  
Стешенко Олена Дамирівна управління державними і корпоративними фінансами steshenkoed@kart.edu.ua +380506690626
Сіроклин Іван Миколайович Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів seroklin@kart.edu.ua  
Прохорченко Галина Олегівна Управління експлуатаційною роботою g.o.prokhorchenko@kart.edu.ua  
Устенко Олександр Вікторович Експлуатація та ремонт рухомого складу av.ustenko@gmail.com 0504022411
Шапатіна Ольга Олександрівна Управління вантажною і комерційною роботою shapatina.uvkr@kart.edu.ua  
Ходаківський Олексій Миколайович Управління експлуатаційною роботою Khodakivsky@kart.edu.ua 0962569598
Шандер Олег Едуардович Управління експлуатацiйною роботою shander@kart.edu.ua +380992279859
Бутько Тетяна Василівна Управління експлуатаційною роботою butko@kart.edu.ua  
Берестянська Світлана Юріївна Будівельної механіки та гідравліки berestyanskaya_bmg@kart.edu.ua 0673854439
Галагуря Євгеній Іванович Будівельна механіка та гідравліка Galagurya_bmg@kart.edu.ua 0502523517
Константінов Денис Володимирович Управління експлуатаційною роботою konstantinov@kart.edu.ua 0930620236
Козодой Дмитро Сергійович Охорона праці та навколишнього середовища Kozodoy@kart.edu.ua  
Ходаківська Євгенія Володимирівна Управління експлуатаційною роботою Khodakivska@kart.edu.ua +380509769757
Катковнікова Лідія Анатоліївна кафедра охорони праці та навколишнього середовища katkovnikova@kart.edu.uа  
Щебликіна Олена Вікторівна Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів sov@kart.edu.ua +38 (095) 404 16 15
Долгополов Петро Виталийович Управлиння експлуатацийною роботою dolgopolov@kart.edu.ua 950903747
Пархоменко Лариса Олексіївна Управління експлуатаційною роботою Parkhomenko@kart.edu.ua 0667513121
Тройнікова Олена Миколаївна Управління державними і корпоративними фінансами troinikovae@ kart.edu.ua 0934057543
Петрушов Василь Володимирович Управління експлуатаційною роботою petrushov.v@kart.edu.ua 0506305982
Бауліна Ганна Сергіївна Управління вантажною і комерційною роботою baulina.uvkr@kart.edu.ua 0509355323
Резуненко Марина Євгенівна кафедра вищої математики та фізики rezunenko@kart.edu.ua 0953205289
Панченко Наталія Георгіївна кафедра вищої математики та фізики panchenko_n@kart.edu.ua 950764037
Гришанов Микола Іванович кафедра вищої математики та фізики grishanov@kart.edu.ua 678934593
Акімова Юлія Олександрівна кафедра вищої математики та фізики akimova@kart.edu.ua 996126025
Бронза Семен Давидович кафедра вищої математики та фізики bronza@kart.edu.ua 0997538365
Романенко Олександр Валерійович Будівельні матеріали конструкції та споруди Romanenko@kart.edu.ua 0951562766
Глейзер Наталія Володимирівна кафедра вищої математики та фізики glejzer_2020@kart.edu.ua 937642900
Гресь Валерія Юріївна кафедра вищої математики та фізики gres@kart.edu.ua 975919335
Котвицька Клавдія Андріївна кафедра вищої математики та фізики kotvitska@kart.edu.ua 0973588444
Осмаєв Олег Аданійович кафедра вищої математики та фізики osmayev@kart.edu.ua 0660201437
Антонова Вiкторiя Федорiвна Iноземнi мови antonova. inyazdep@kart.edu.ua  
Храбустовський Володимир Іванович кафедра вищої математики та фізики khrabustovsky@kart.edu.ua 0955960683
Гончарова Ольга Олександрівна кафедра вищої математики та фізики goncharova_о@kart.edu.ua 0663047324
Рибачук Олена Василівна кафедра вищої математики та фізики rybachuk@kart.edu.ua 956845260
Наземцева Людмила Василівна кафедра вищої математики та фізики nazemtseva@kart.edu.ua 0509519849
Калашнікова Тетяна Юріївна Управління експлуатаційною роботою kalashnikova@kart.edu.ua  
Кірдіна Олена Григорівна Облік і аудит lenakirdina@kart.edu.ua  
Радченко Ірина Борисівна Іноземні мови radchenko.inyazdep@kart.edu.ua  
Лаврухін Олександр Валерійович Управління вантажною і комерційною роботою lavrukhin.uvkr@kart.edu.ua +380994951499
Сухорукова Тетяна Геннадіївна Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом tata-s.17 096-99999-52
Кравцiв Лариса Богданiвна Будiвельна механiка та гiдравлiка kravtsiv_bmg@kart.edu.ua 0501606224
Ковальов Максим Олександрович Будiвельна механiка та гiдравлiка Kovalov_bmg@kart.edu.ua  
Опанасенко Елена Викторовна Строительная механика и гидравлика opanasenko_bmg@kart.edu.ua  
Маковоз Олена Володимирівна Економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Makovoz_ov@kart.edu.ua 509028668
Островерх Ганна Євгенівна Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом ostroverkh_ae@kart.edu.ua  
Воловельська Ірина Валеріївна Економіка та упрівління виробничим та комерційним бізнесом Volov_iv@kart.edu.ua 0509923377
Полякова Олена Миколаївна Економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом polyakova_om@kart.edu.ua 0506985867, 0676649042
Юсупова Тетяна Меркуріївна Економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом usypova_tm@kart.edu.ua 0501635137
Братченко Олександр Васильович механіки і проектування машин bratchenko@kart.edu.ua bratchenko@kart.edu.ua
Трубчанінова Карина Артурівна Транспортний зв'язок karyna.trubchaninova@kart.edu.ua +380506374326
Самойлов Олексій Вікторович кафедра вищої математики та фізики samojlov@kart.edu.ua 0503015616
Березний Віктор Миколайович Кафедра іноземних мов bereznyi.inyazdep@kart.edu.ua  
Лук'янова Олена Миколаївна Менеджмент і адміністрування lukyanova@kart.edu.ua 0987148069
КОМПАНІЄЦЬ ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ТА КОМЕРЦІЙНИМ БІЗНЕСОМ victorya.kom.ek@kart.edu.ua  
Соломніков Іван Володимирович Кафедра"Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом" solomnikov_iv@kart.edu.ua  
Прохорченко Андрій Володимирович Управління експлуатаційною роботою prokhorchenko@kart.edu.ua  
Кануннікова Світлана Петрівна Управління вантажною і комерційною роботою Kanunnikova.uvkr@kart.edu.ua  
Нейчев Олег Володимирович Автоматика та ком`пютерне телекерування рухом поїздів nejchew@kart.edu.ua 504005095
Мкртичьян Олена Миколаївна Маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії mkrtichyan@kart.edu.ua 0675792677
Колісник Аліна Володимирівна Залізничні станції та вузли kolisnuk@kart.edu.ua 0937344120
Зоріна Олена Іванівна Маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії zorina@kart.edu.ua 0504023386
МУРИГiНА Тетяна Вододимирiвна Залiзничних станцiй та вузлiв Murygina 0955344420
Шаповал Ганна Василівна Залізничні станції та вузли shapoval@kart.edu.ua 0667538183
Дудін Олексій Аркадійович Залізничні станції та вузли dudin@kart.edu.ua 0988271594
Каменева Наталія Миколаївна Маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії kameneva@kart.edu.ua  
Огар Олександр Миколайович Залізничні станції та вузли ogar.07.12@kart.edu.ua 0973232170
Крячко Катерина Віталіївна Залізничні станції та вузли kryachko@kart.edu.ua  
Сиволовська Олена Вікторівна Маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії sivolovska@kart.edu.ua +380675844313
Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна Залізничні станції та вузли pestremenko@kart.edu.ua  
Даніл’ян Вадим Олегович Філософії та соціології danilyan@kart.edu.ua 0677816193
Захарченко Вячеслав Вікторович Механіки і проектування машин vz@kart.edu.ua 099-738-91-19
Косич Марина Василівна Маркетинг, комерційна діяльність та економічна теорія kosych@kart.edu.ua  
Александрова Олена ЮрIiвна Маркетинг, комерцiйна дIяльнiсть та економiчна теорiя aleksandrova@kart.edu.ua  
Дзядук Ганна Олександрiвна Менеджмент та адмiнiсьрування dzayduk@kart.edu.ua 0500302396
Ушаков Михайло Віталійович Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів micush@kart.edu.ua 0506885216
Павлюченков Михайло Васильович Будівельна механіка та гідравліка pavliuchenkov_bmg@kart.edu.ua 0666820340
Колісников Андрій Вячеславович Економічної теорії та права kolisnukov@kart.edu.ua  
Волохов Володимир Анатолійович Маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії volokhov@kart.edu.ua 0505928079
Крячко Катерина Віталіївна Залізничні станції та вузли kryachko@kart.edu.ua  
Бабаєв Михайло Михайлович електроенергетики, електротехніки та електромеханіки babaev@kart.edu.ua 955346230
Одєгов Микола Миколайович Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Odegov@kart.edu.ua 508084214
Маслій Артем Сергійович Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка maslij@kart.edu.ua 730-19-91
Куделя Вікторія Іванівна Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті kudeliya@kart.edu.ua 0506738152
Зінченко Олена Євгенівна Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка zinchenko@kart.edu.ua +380677903795
Семененко Юрій Олександрович Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка semenenko_jo@kart.edu.ua 0500499967
Нерубацький Володимир Павлович Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка nerubatskyi@kart.edu.ua +380950457801
Євтушенко Андрій Вікторович Машинобудування та технічний сервіс машин evtushenko@kart.edu.ua  
Сушко Дмитро Леонідович Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка sushko@kart.edu.ua  
Семененко Олександр Іванович Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка semenenko_oi@kart.edu.ua 10-74
Яцько Сергій Іванович Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка jacko@kart.edu.ua 050-907-16-58
Пєтухова Тетяна Олександрівна Облік і аудит tetianapyetukhova  
Давиденко Михайло Георгійович Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка davdenk@kart.edu.ua  
Кулешов Валерій Вячеславович Залізничні станції та вузли kuleshov@kart.edu.ua  
Єлізаренко Андрій Олександрович Транспортний зв'язок yelizarenko.andrii@kart.edu.ua 0577301082
Кадневський Володимир Костянтинович Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент kadi@kart.edu.ua 7301078
Мороз Володимир Петрович Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів mvp@kart.edu.ua 057-730-10-32
Ситковська Марина Ігорівна Історії тк мовознавства msbarsima2@gmail.com 067-57-432-99
Близнюк Леся Миколаївна Історії та мовознавства bluzniuk@kart.edu.ua 0671169002
Калінін Олег Анатолійович Будівельні матеріали, конструкції та споруди KALININ@kart.edu.ua 0506925387
Супрун Олександр Данилович Електроенергетики електротехніки та електромеханіки Suprun@kart.edu.ua 675766174
Нос Наталія Миколаївна кафедра історії та мовознавства nos@kart.edu.ua  
Кравченко Олена Валентинівна Історії та мовознавства kravchenko@kart.edu.ua +380999685112
Клименко Любов Анатоліївна Спеціалізовані комп`ютерні системи Klumenko@kart.edu.ua +38098-394-11-48
Ковальов Антон Олександрович Управління вантажною і комерційною роботою kovalov.uvkr@kart.edu.ua 0964106726
Ковальова Оксана Володимирівна Управління вантажною і комерційною роботою kovalova.uvkr@kart.edu.ua 0672523185
Ананьєва Ольга Михайлівна Автоматика та компьютерне телекерування рухом поїздів romashka13052015@gmail.com +380501826646
Астахов Віктор Миколайович ВИШУКУВАНЬ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ astahov@kart.edu.ua +380504714444
Глушенко Тетяна Миколаївна Менеджмент і адміністрування glushenko@kart.edu.ua 984669275
Бєлікова Наталья Віталіївна ВИШУКУВАНЬ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ belikova.n.v@kart.edu.ua +380677065271
Бєліков Едуард Анатолійович ВИШУКУВАНЬ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ belikov.e.a@kart.edu.ua +380976114683
Григор'єва Євгенія Сергіївна Охорони праці та навколишнього середовища biletska@kart.edu.ua  
Сажина Тетяна Миколаївна Кафедра Історії та мовознавства tns2020@ukr.net 0677232622
Позднякова Любов Олексіївна Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті pozdnjakovala@kart.edu.ua  
Котик Валентина Олексіївна Менеджмент і адміністрування Kotikva@kart.edu.ua  
Котик Віталій Вікторович Менеджмент і адміністрування Kotikvv@kart.edu.ua  
Плугін Андрій Аркадійович Залізнична колія і транспортні споруди plugin_aa@kart.edu.ua +38 057 730 1058
Звєрєва Аліна Сергіївна Залізничні споруди і транспортні споруди ZveirievaAS@kart.edu.ua  
Вiтольберг Володимир Геннадiйович Залiзнична клiя i транспортнi споруди vitolberg@kart.edu.ua  
Бугаєць Наталія Володимирівна Залізнична колія і транспортні споруди bugaetsn@kart.edu.ua 0979415253
Гайворонська Тетяна Миколаївна Маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії gayvoronska@kart.edu.ua  
Калабухін Юрій Євгенович Економіка та управління виробничим і крмерційним бізнесом kalabuxin_ue@kart.edu.ua 0934375489
Ремарчук Микола Парфенійович Машинобудування та технічний сервіс машин remarchyk@kart.edu.ua  
Суранов Олексій Владиславович Машинобудування та технічний сервіс машин suranov@kart.edu.ua  
Тихонравов Сергій Миколайович Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка tihonravov@kart.edu.ua +380963876474
Фаст Денис Андрійович Залізнична колія і транспортні споруди fast@kart.edu.ua 0974612921
Берестов Iгор В’ясеславович ЗалIзначнi станцii та вузли berestov@kart.edu.us 057-730-10-42
Берестова Тетяна Тимофiiвна Залiзничнi станцii та вузли berestova@kart.edu.ua 057-730-10-42
Малишевская Алина Сергеевна Залізнична колія і транспортні споруди mala@kart.edu.ua  
Берестова Тетяна Тимофiiвна Залiзничнi станцii та вузли berestova@kart.edu.ua 057-730-10-42
Яковенко Валентина Григорівна економіки бізнесу та управління персоналом на транспорті yakovenko@kart.edu.ua 0501005676
Бізюк Ірина Григорівна Обчислювальна техніка та системи управління biziuk@kart.edu.ua  
Меркулов Віктор Сергійович Обчислювальна техніка та системи управління merkulov@kart.edu.ua  
Громова Олена Володимирівна Менеджмент і адміністрування gromova@kart.edu.ua 503013019
Подтележнікова Інна Володимирівна Будівельні матеріали, конструкції та споруди vip.point.inna@gmail.com +380972900036

 

Авторізація